ALLE RETTENE SERVERES MED SESONGENS GRØNNSAKER OG RIS

ALLE RETTENE SERVERES MED SESONGENS GRØNNSAKER OG RIS

FOR DE LAKTOSEINTOLERANTE HAR VI MANGO OG BRINGEBÆR SORBET IS.